DOG box 02M 02Q MQ350 IN STOCK

DOG box 02M 02Q MQ350 IN STOCK

SYNCHRO box VW MQ350 IN STOCK

NEW  - Combined Synchrox Dog

synchro OEM 1°-2°/DOG 3°-6° 

IN STOCK

DOG box Honda

DOG box Honda

DOG box 6° Honda K-serie IN STOCK

DOG kit 5° B-serie  IN STOCK !

AUDI 01E DOG box !

AUDI 01E DOG box !

6°/ 4° DOG kits in stock !

SYNCHRO kit - modified 3°-6° !

Custom in 2 months !  01E

Bussiness conditions / GDPR

GDPR 

Dear customers, as of 25 May 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) will come into force. This regulation affects every company and institution that operates in the European market and collects or processes personal data. For this reason, we would like to inform you that we record your company's data in our information system to the following maximum extent: Company name / Name Address of the registered office, branches or other locations and their delivery addresses General email addresses and email addresses of contact persons Contact persons' names, positions and telephone numbers Bank account number (if provided) All such information recorded in our information system will be used exclusively for the purpose of fulfilling legal requirements and business cooperation and will not be passed on to third parties without demonstrable prior consent, as has been the case to date. If you wish to delete records from our information system, please contact us at sqs@sqsracing.com. Thank you for your cooperation. Sincerely,Ing. Petr Cimburek Managing Director

 

GDPR

Vážení zákazníci, od 25. května 2018 vstoupí v platnost obecné nařízení na ochranu osobních údajů pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Toto nařízení se dotýká každé společnosti a instituce, která působí na evropském trhu a shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli informovat, že údaje o Vaší společnosti evidujeme v našem informačním systému a to v tomto maximálním rozsahu: Název firmy / Jméno Adresa sídla, poboček nebo jiných pracovišť a jejich doručovací adresy Všeobecné emailové adresy a emailové adresy kontaktních osob Jména kontaktních osob, pozice a telefonní čísla Číslo bankovního účtu (jeli poskytnuto) Veškeré tyto informace, evidované v našem informačním systému, budou použity výhradně za účelem splnění zákonných požadavků a obchodní spolupráce a nebudou předány třetím osobám bez prokazatelného předchozího souhlasu, ostatně tak, jako tomu bylo doposud. Pokud si přejete vymazání záznamů z našeho informačního systému, kontaktuje nás prosím na emailové adrese sqs@sqsracing.com. Děkujeme Vám za spolupráci. S pozdravem,Ing. Petr Cimburek Jednatel firmy

 

General bussiness conditions - download PDF file below: